emBroker emBroker

Aukcje i zakupy w Grupie Zakupowej

Aukcje internetowe to narzędzie, które wspiera procesy zakupowe i sprzedażowe w przedsiębiorstwach. Wykorzystanie platform aukcyjnych pozwala uzyskać korzystne warunki transakcji. Aukcje są uzupełnieniem tradycyjnych negocjacji handlowych lub mechanizmem w 100% zastępującym tradycyjny model negocjacji. Wykorzystują one zjawisko otwartej konkurencji oraz przejrzystego procesu wyboru dostawców. W naszym przypadku mamy możliwość zaproponowania Państwu oferty aukcji w systemie „japońskim”. 

Aukcja japońska, to specyficzny typ aukcji, który może odbyć się nawet przy uczestnictwie co najmniej jednego Oferenta. Składanie ofert, polega na zaakceptowaniu proponowanej przez system wartości. Cena obniżana jest systematycznie w określonym odstępie czasu, np. co 20sek. o określoną wartość np. 0,10zł. Oferenci chcąc uczestniczyć w aukcji, akceptują kolejne coraz niższe wartości, proponowane przez system, nie potwierdzenie aktualnej wartości przez oferenta spowoduje jego wykluczenie z aukcji. Wygrywa ten Oferent, który potwierdzi jako ostatni proponowaną przez system cenę. 

Uczestniczących w aukcji Oferentów zaprasza każdy z klientów, który chce skorzystać z opcji przeprowadzenia procesu aukcyjnego. Na życzenie klienta dla zwiększenia atrakcyjności aukcji jak i możliwości wybrania najkorzystniejszej oferty emBroker może zapewnić udział aktywnych na rynku koncesjonowanych sprzedawców energii elektrycznej, którzy nie zostali zaproszeni do aukcji.

Firmy zainteresowane przeprowadzeniem aukcji zobowiązane są przekazać organizatorowi aukcji następujące informacje dla każdego punktu poboru:

 • grupę taryfową
 • ilość punktów poboru energii objętych przyszłym kontraktem
 • wolumen energii z podziałem na poszczególne strefy, jeśli takie występują w taryfach dystrybucyjnych (lub profil godzinowy, jeśli jest dostępny)

Na podstawie przesłanych danych o zużyciu i oczekiwaniach dotyczących warunków brzegowych kontraktu, Niezależni Doradcy emBroker przygotują w Państwa imieniu aukcje internetową. Następnie uruchomimy i obsłużymy proces negocjacji z wykorzystaniem platformy internetowej, zakończony wyłonieniem oferenta, który przedstawił Państwu najkorzystniejsze warunki zakupu energii, zgodne z warunkami brzegowymi.

Proponowana przez nas forma kontraktowania energii elektrycznej może odbywać się zarówno indywidualnie dla każdego z zainteresowanych podmiotów jak i w Grupie Zakupowej budowanej przez  emBroker (o ile w danym momencie jest tworzona grupa zakupowa o podobnej specyfice odbioru).

Proponujemy do wyboru jeden spośród dwóch wariantów:

Wariant I (udział w budowanej przez emBroker Grupie Zakupowej)

Korzyści:

 • możliwość uzyskania bardzo atrakcyjnych cen zakupu energii elektrycznej dzięki zwielokrotnieniu wolumenu
 • bezpośrednia redukcja kosztów
 • przejrzysty proces wyboru najkorzystniejszej oferty (podgląd w czasie rzeczywistym na składane oferty)
 • skrócenie czasu postępowania procesu zakupowego
 • dostęp do wszystkich aktywnych uczestników rynku energii elektrycznej
 • warunki brzegowe kontraktu znane przed przystąpieniem do Grupy Zakupowej
 • wybór najkorzystniejszej cenowo oferty
 • analiza formalno-prawna wzorów umów składanych przez oferentów

Wariant II (akcja przygotowywana indywidualnie dla klienta)

Korzyści:

 • bezpośrednia redukcja kosztów
 • przejrzysty proces wyboru najkorzystniejszej oferty (podgląd w czasie rzeczywistym na składane oferty)
 • skrócenie czasu postępowania procesu zakupowego
 • dostęp do wszystkich aktywnych uczestników rynku energii elektrycznej
 • możliwość samodzielnego zgłaszania oferentów
 • możliwość ustalenia warunków brzegowych kontraktu
 • możliwość wyboru dowolnej oferty
 • analiza formalno-prawna wzorów umów składanych przez oferentów

Logowanie do aukcji

Zobacz pozostałe podstrony w tej kategorii: